Sökresultat för: ”

litteratur böcker säljes

Tidigare utannonserade

Självbiografiska berättelser MARGIT GEIJER var en mångsidig personlighet. Skådespelare, musiker, skulptör och tecknare men framförallt författare med ett äkta intresse för natur och djur, och detta genomsyrade allt hon skrev. VÄGEN TILL EKEBY är en självbiografisk berättelse om barndomen i Värmland, ungdomsåren i Stockholm men främst om de händelserika åren på gården Ekeby i Sörmland. Hur hon och hennes man rustade upp en förfallen 1600-tals gård och om deras liv nära naturen. Författaren pekar också på den pågående miljöförstöringen, som hotar den ekologiska väven. 160 sidor Limbunden
Utgiven av Utgiven av Manus och Aare Mörner (red) under medverkan av Doc Klaus R Böhme, Doc Stellan Dahlgren, Prof emer. Allan Ellenius, FD Lars Ericson, Prof emer. Gunhild Kyle, Doc Anne-Marie Lenander-Fällström, Prof emer. Aleksander Loit, Prof emer. Magnus Mörner, Doc Ragnar Norrman, Stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson, Kyrkoherde TD Mats Selén samt Prof Alf Åberg Ett pionjärarbete och en rik källa med många illustrationer för envar som är intresserad av historia i allmänhet och sörmländsk historia i synnerhet. Limbunden 170 sidor