Sökresultat för: ”

atkinson hilgard s introduction to psychology på svenska säljes

Tidigare utannonserade

Hej! Säljer böcker till socionomutbildningen termin 1 & 2. Alla böcker är i gott skick, i några finns det under och överstrykningar. Om du inte kan hämta böckerna kan jag skicka dem, men då står köparen för frakt kostnaderna. Berg, S. (2007). Åldrandet: individ, familj, samhälle. (1. uppl.) Malmö: Liber. Pris: 145 kr Bäck-Wiklund, M. & Johansson, T. (red.) (2003). Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och kultur . Pris: 220 kr Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. (1. uppl.) Malmö: Liber. Pris: 170 kr Johansson, T. (2009). Familjeliv. (1. uppl.) Malmö: Liber. Pris: 190 kr Lindqvist, R. (2009). Funktionshindrade i välfärdssamhället. (2. uppl.) Malmö: Gleerup Pris: 245 kr Magnusson, L. (2006). Håller den svenska modellen?: arbete och välfärd i en globaliserad värld. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Pris: 70 kr Meeuwisse, A., Sunesson, S. & Swärd, H. (red.) (2006). Socialt arbete: en grundbok. (2., [rev. och utök.] utg.) Stockholm: Natur och kultur. Pris: 250 kr Skau, G.M. (2007). Mellan makt och hjälp: [om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare]. (3.,[uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. Pris: 140 kr Termin 2 Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A., Atkinson, R.L. & Hilgard, E.R. (red.) (2009). Atkinson & Hilgard'sintroduction to psychology. Pris: 290 kr Norström, C. & Thunved, A. (2011). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2011. Pris: 300 Staaf, A. & Zanderin, L. (2011). Förvaltningsrätt: en introduktion för professionsutbildningar. Pris: 180 kr Sveriges Rikes Lag 2011 (Lagboken den blåa) Pris: 350 kr Wacquant, L.J.D. (2008). Urban outcasts: a comparative sociology of advanced marginality. Cambridge: Polity. Pris: 90 kr
Tänkte försöka bli av med lite kurslitteratur som ligger och dammar! Frakt tillkommer Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology (2009) av Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. Fredrickson & Geoff R. Loftus. [Nypris: 351] Pris: 250 Ethnicity and race: making identities in a changing world (2006) av Cornell, S. & Hartmann, D [Nypris: 435] Pris: 330kr Familjeliv (2009) av Thomas Johansson [Nypris: 278] Pris: 170kr Forskningsmetoder i socialt arbete (2005) av Larsson, S. & Lilja, J. & Mannheimer, [Nypris: 353] Pris: 250kr Håller den svenska modellen? (2006) av LarsMagnusson [Nypris: 198] Pris: 100 Internationellt socialt arbete (2007) av Sven Trygged [Nypris: 283] Pris 150kr Introduktion till organisationsteori (1998) av Paul Flaa, Guttorm Fløistad, Dag Hofoss mfl. [Nypris: 256] Pris: 150kr Kognitiv terapi i teori och praktik (1996) av Carlo Perris [Nypris: 423] Pris 300kr Kulturkompetens i socialt arbete (2002) av Masoud Kamali [Nypris: 141] Pris: 60kr Perspektiv på sociala problem (2002) av Anna Meeuwisse & Hans Swärd [Nypris: 372] Pris: 250kr Psykologi och Kön (2002) av Eva Magnusson [Nypris: 294] Pris 180kr Rättsregler en introduktion till juridiken (2001) av Håkan Hydén [Nypris: 285] Pris: 150kr Social mobilisering (2011) av Denvall, Heule & Kristiansen [Nypris: 380] Pris: 280kr Sociologi (2007) av Anthony Giddens [Nypris: 566] Pris: 400kr Socialt Arbete en grundbok (2006) av Anna Meeuwisse, Sune Sunesson & Hans Swärd [Nypris: 384] Pris 280kr Social Work in a globalizing world (2010) av Lena Dominelli [Nypris: 161] Pris: 60kr Southern theory (2007) av Connell, R. [Nypris: 158] Pris: 60kr Starka känslor (2006) av Jakob Carlander [Nypris: 276] Pris: 170kr Vetenskapsteori för nybörjare (2007) av Torsten Thurén [Nypris: 235kr] Pris: 135kr Vid byråkratins gränser (2007) av Roine Johansson [Nypris: 174] Pris 70kr Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 350:- Dominelli, L. (2008). Anti-racist social work. (3rd ed.) Basingstoke: Palgrave Macmillan. 100:- Dominelli, L. (2010). Social work in a globalizing world. Cambridge: Polity. 100:- Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2003). Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män. Stockholm: Bonnier. 90:- Flaa, P. (red.) (1998). Introduktion till organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. Utgivningsår: 2005. 100:- Giddens, A. & Griffiths, S. (2007). Sociologi. (4., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 350:- Janet M. Ruane. (2006). A & O i samhällsvetenskaplig forskning. (upplaga 1:3) Lund: Studentlitteratur. 200:- Killén, K. (2008). Professionell utveckling och handledning: ett yrkesövergripande perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 200:- Levander, M. (2003). Psykologi A B: lärobok för gymnasiet. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 50:- Magnusson, E. (2003). Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv. Stockholm: Natur och kultur. 200:- Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A., Atkinson, R.L. & Hilgard, E.R. (red.) (2009). Atkinson & Hilgard'sintroduction to psychology. (15. ed.) Andover: Cengage Learning. 200:- Olsson, E. (red.) (2000). Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson. 120:- Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. (2., svenska utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 200:- Svanberg, I. & Tydén, M. (2005). Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria. (3. uppl.) Stockholm: Dialogos. 100:- Svedberg, L. (1995). Marginalitet: ett socialt dilemma. Lund: Studentlitteratur. 100:- Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 120:- Böckerna har några understrykningar med blyerts men annars i nyskick. Köparen betalar frakt. Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Socionomlitteratur till salu! Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 350:- Dominelli, L. (2008). Anti-racist social work. (3rd ed.) Basingstoke: Palgrave Macmillan. 100:- Dominelli, L. (2010). Social work in a globalizing world. Cambridge: Polity. 100:- Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2003). Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män. Stockholm: Bonnier. 90:- Flaa, P. (red.) (1998). Introduktion till organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. Utgivningsår: 2005. 100:- Giddens, A. & Griffiths, S. (2007). Sociologi. (4., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 350:- Janet M. Ruane. (2006). A & O i samhällsvetenskaplig forskning. (upplaga 1:3) Lund: Studentlitteratur. 200:- Killén, K. (2008). Professionell utveckling och handledning: ett yrkesövergripande perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 200:- Levander, M. (2003). Psykologi A B: lärobok för gymnasiet. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 50:- Magnusson, E. (2003). Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv. Stockholm: Natur och kultur. 200:- Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A., Atkinson, R.L. & Hilgard, E.R. (red.) (2009). Atkinson & Hilgard'sintroduction to psychology. (15. ed.) Andover: Cengage Learning. 200:- Olsson, E. (red.) (2000). Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson. 120:- Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. (2., svenska utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 200:- Svanberg, I. & Tydén, M. (2005). Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria. (3. uppl.) Stockholm: Dialogos. 100:- Svedberg, L. (1995). Marginalitet: ett socialt dilemma. Lund: Studentlitteratur. 100:- Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 120:- Böckerna har några understrykningar med blyerts men annars i nyskick. Ring eller maila. Mob: 073-8484756 Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Säljer nu min Socionomlitteratur från första året! - Socialt arbete: en grundbok. (2006) Meeuwisse, A. m.fl. 180:- - Vetenskapsteori för nybörjare. (2007) Thurén, T. 150:- - Håller den svenska modellen?. (2006) Magnusson, L. 90:- - Att vara socionom. (2010) Sandström, G. 100:- - Sekretess. (2009) Clevesköld, L. & Thunved, A. 200:- - Sociologi. (2007) Giddens, A. & Griffith, S. 450:- - Svinalängorna. (2006) Alakoski, S. 20:- - Barns vardag i det senmoderna samhället. (2001) Bäck-Wiklund, M. & Lundström, T. 70:- - Socialpolitiska klassiker. (2008) Johansson, H. 160:- - Forskningsmetoder i socialt arbete. (2005) Larsson, S. m.fl. 200:- - Hyresjuridik för socionomer. (2011) Olshed, M. 180:- - Urban Outcasts. (2008) Wacquant, L. 200:- - Etik och Socialtjänst. (2009) Petterson, U. 150:- - Nya sociallagarna. (2012) Nordström, C. & Thunved, A. 450:- - Juridik Civilrätt Straffrätt Processträtt. (2011) Lundberg, K. 450:- - Förvaltningsrätt. (2009) Staaf, A. & Zanderin, L. 100:- - Practising social work in a complex world. (2009) Adams, R. m.fl. 170:- - Introduction to psychology. (2009) Atkinson, R.L. & Hilgard, E.R. m.fl. 250:- - Sveriges rikes lag (2012) 800:- Böckerna är i bra skick, vissa är helt nya och i ett fåtal förekommer understrykningar. Köparen står även för frakten som oftast ligger 45 kr. Betalning sker på mitt bankkonto. Finns det några frågor, tveka inte att maila!