Sökresultat för: ”

arbetslivsfysiologi säljes

Tidigare utannonserade

Författare: ISBN: 914404626X
Författare: ISBN: 914404626X
Säljer nu av mina böcker sedan avklarad sjukgymnastutbildning! 1. Angelöw, B & Jonsson, T. Introduktion till socialpsykologi. Studentlitteratur, andra upplagan, 2000. (200 kr) 2. Cullberg, J. Kris och utveckling. Natur och Kultur, 2006. (150 kr) 3. Nilsson, B. Samspel i grupp. Studentlitteratur, 2005. (150 kr) 4. Jerlang, E. Utvecklingspsykologiska teorier. Liber, femte upplagan, 2008. (300 kr) 5. Wigforss Percy, A. Massage och hälsa. Studentlitteratur, 2006. (200 kr) 6. Abrahamsson,L., Andersson, A., Becker, W., Nilsson, G. Näringslära för högskolan. Liber, femte upplagan, 2008. (450 kr) 7. Orth-Gomer, K & Perski, A. Preventiv medicin- Teori och praktik. Studentlitteratur, 2008. (350 kr) 8. Olséni, L & Wollmer, P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur, 2003. (250 kr) 9. Kostenius, C & Lindqvist, A-K. Hälsovägledning- Från ord och tanke till handling. Studentlitteratur, 2006. (200 kr) 10. Toomingas, A., Mathiasssen, S-E, Wigaeus Tornqvist, E. Arbetslivsfysiologi. Studentlitteratur,2008. (450 kr) Nås snabbast via mail. Böcker kan skickas så länge du som mottagare betalar portot.
Säljer av en del studentlitteratur, skickar gärna med post om intresse finns! Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Uppl. 1:5 Författare Katarina Mlekov, Gill Widell. 150:- Teamutveckling. Upplaga 1:6. Författare Rolf-Petter Larsen. 120:- Socialpsykologi - bakgrund, teorier och perspektiv. Upplaga 1:6. Författare Jan Carle, Björn Nilsson, Jose Luis Alvaro och Alicia Garrido. 150:- Gruppspykologi - om grupper, organisationer och ledarskap. 3:e upplagan. Författare Lars Svedberg. 200:- Samspel i grupp. Författare Björn Nilsson. 100:- Research methods in the social sciences. Fifth edition. Författare Nachmias och Nachmias. 170:- Från Taylor till Toyota. 2000. Författare Sandkull och Johansson 100:- Arbetsmiljörätt och rehabilitering 2:a uppl. 2010. Gunzel & zanderin. 160:- Arbetslivsfysiologi uppl 1:4 2011. Författare Toomingas, Mathiassen & Tornqvist. 300:-
1. AFS 1998:1 Belsatningsergonomi 215,- 2. Holmström E. m.fl. Människan i arbetslivet teori och praktik. 321,- 3. Toomingas A. m.fl Arbetslivsfysiologi. 485,-

... eller prova att söka på toomingas allan arbetslivsfysiologi