Sökresultat för: ”

arbetslivet lars h hansen pal orban säljes

Tidigare utannonserade

Arbetsmiljölagen Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist 2008 fjortonde upplagan Nyskick Pris 250kr ArbetslivetLars H. Hansen & Pal Orban 2002 Några få blyertsunderstyckningar Pris 150kr Integrerad organisationslära Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad 2004 Fint skick Några få blyertsunderstrykningar Pris 175kr Paketpris 500kr för alla 3!
Följande böcker finns: Arbeta i projekt - Sven Eklund Arbetslivet - Lars Hansen och Pal Orban Boken om nyckeltal - Catasus m.fl. Båten i parken - Per Månsson Det ordnar sig - Anna Wahl m.fl Ledning för alla - Åke Sandberg Lärande och kulturella redskap - Roger Säljö Om lärande - Ference Marton, Shirley Booth Personalekonomi idag - Ulf Johansson, Anders Johren Personality theories - Engler Psychology - Bernstein, Penner m.fl. Samhällsvetenskapernas förutsättningar - N Gilje, H Grimen Statistikens grunder- Staffan Stukat Textens mening och makt - Göran Bergström, Kristina Boreus The fifth dicsipline - Senge, Kleiner m.fl. Utbildning i arbetslivet - Annika Lundmark Pris vid hämtning, kan även posta om önskas mot betalt porto.
- Arbetslivet. Lars H. Hansen & Pal Orban. 2002. 80:- - Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Katarina Mlekov Gill Widell. 2003. 100:- - Modernitetens följder. Anthony Giddens. 1996. 80:- - Övervakning och Straff. Michel Foucault. 2003. 50:- - Klass, kön och kirurgi. Gerd Lindgren. 1999. 80:- - Kognitiv psykologi. Lund L-G, Montgomery H, Waern Y. 1992. 100:- - Termlexikon i psykologi och psykiatri. Henry Egidius. 2006. 150:- - Entreprenörskapets rötter. Hans Landström. 2000. 50:- - Variansanslys. Peter Hassmén, Nathalie Koivula. 1996. 100:- - Fallstudien som forskningsmetod. Sharan B Merriam. 1994. 100:- - EU och arbetsrätten. Birgitta Nyström. 2002. 80:-
Vägen till jämlikhet( Margareta, Oudhuis) 150 kr Från Taylor till Toyota (Bengt Sandkull, Jan Johansson) 150 kr Arbetslust och leda ( Alain De Botton) 150 kr Lindgren, Lena (2006) Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn 120 kr Företagsekonomi från begrepp till resultat ( Nancy Holmström) Kopierad 100 kr Företagsekonomi från begrepp till beslut lösningar ( Nancy Holmström) kopierad 100 kr Övningar i ekonomistyrning ( Hans Bergkvist, Johan Åkesson) kopierad 80 kr Ekonomi för chefer ( Jonas Bernhardsson) kopierad 80 kr Företagsekonomi från begrepp till beslut uppgifter ( Nancy Holmström) Kopierad 100 kr Utvärdering steg för steg ( Åke Jerkedal) kopierad 100 kr kopierad Kommunikation på arbetsplatsen ( Anders Engquist) kopierad 80 kr. Individualiseringen och det fackliga kollektivet ( Anders Bruhn) kopierad 80 kr. Arbetslivet ( Lars. H Hansen & Pal Orban) kopierad 80 kr När man måste säga ifrån ( Ulla- Carin Hedin, Sven AXel Månsson. Ronny Tikkanen) kopierad 80 kr. Rationell Arbetsledning( Fredrick Winslow Taylor) kopierad 80 kr. Gränslöst arbete (Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Haggström) kopierad 80 kr Jobbet för lust lön, eller andra värden ( Christer,Theanersson) kopierads 80 kr. Etik & Organisationskullturer( Claes Trollestad) kopierad 80 kr. Utbildning, kompetens och arbete ( KennethAbrahamsson, Lena Abrahamsson, Torsten Björkman) kopierat 80 kr.