Sökresultat för: ”

ann kristin larsen metod helt enkelt säljes

Tidigare utannonserade

Det sociala livet i skolan av Robert Thornberg 2006 ISBN: 91-47-05348-8 Första upplagan. 100:- Laborativ geometri av Per Häggmark 1989 ISBN: 91-44-28961-8. 100:- Metod helt enkelt av Ann Kristin Larsen 2012 ISBN: 978-91-40-66479-2. 150:- Geografi A+B kurs av Peter Östman mfl. 1998 ISBN: 91-21-17495-4 Tredje upplagan. 100:- Alla böckerna är i nyskick! Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Metod helt enkelt En introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod Ann Kristin Larsen Gleerups Förlag 2009. (FIN 100 kr) Statistisk verktygslåda Samhällsorsaksanalys med kvantitativa metoder Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen. Studentlitteratur 2003. (Något vattenskadad på övre delen av boken, endast skönhets fel) CD skiva medföljer (100 kr) Samhällsvetenskapliga Matoder Alan Bryman Upplaga Liber AB 2008. (MYCKET FIN 300 Kr) Utvecklingsspykologi Barn och ungdoms åren Studentlitteratur Stephen Von Tetzchner 2005. (MYCKET FIN 500 kr) Klinisk Barnpsykologi, Utveckling på avvägar Anders Broberg Kjerstin Almquist Thomas Tjus. Natur och Kultur 2003. (MYCKET FIN 300 kr)
Författare: Larsen, Ann Kristin ISBN: 9140664791
Säljer här mina metodböcker som är obetydligt använda. Litteraturen passar även andra högskoleutbildningar. En bok är dock mer kopplad till syv-programmet. Följande böcker är till Salu: Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning (144 s.) 70 Kr Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups (128 s.)70 kr Rienacker, Lotte (2003). Problemformulering. Malmö: Liber. (60 s)70 kr Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber (184 s.)70 kr Hägg, Kerstin och Kouppa, Svea Maria;(2007) Studentlitteratur (141 s) Proffesionell vägledning-med samtal som redskap 90 kr
Rienecker, Lotte:Problemformulering. Liber, år 2003, 64 sidor: 40 kronor Larsen, Ann kristin: Metod helt enkelt en introduktion till samhällsvetenskaplig metod.Gleerups, år 2009. 128 sidor. 100 kronor Klein, Barbro: Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser.Carlssons bokförlag, år 1995. 278 sidor: 100 kronor Nilsson, Björn: I ord och handling aspekter på samtal. Studentlitteraur, år 1993. 146 sidor: 50 kronor Mörch Magnus, Peterson Dennis. Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen. Chalmers tryckeri, år 2002, 183 sidor. 100 kr Hagström, Ylva och Martinsson, Lena och Mörch, Magnus och Petersson Magdalena. Porträtt utan ram kön sexualitet bortom strukuralismen. Studentlitteratur 2000, 225 sidor. 70 kronor Berg Magnus och Reinvelt Riina och Yrrehus Line Alice.Etnisk komplexitet Nordliga länder Kulturvetenskapliga perspektiv. Elanders Novum Göteborg år 2002, 285 sidor: 100 kronor