Sökresultat för: ”

anhörigkonsulent säljes

Tidigare utannonserade

Danderyd ligger cirka en mil norr om Stockholm. Kommunen består av fyra kommundelar, Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Vi har goda kommunikationer, många företag och ett stort sjukhus. Vi har bra kommunal och kommersiell service med valfrihet för våra 30 000 invånare. Socialkontoret är ett beställarkontor med ansvar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Äldre- och LSS avdelningen omfattar gruppledare och handläggare inom LSS, gruppledare, biståndshandläggare och boendesamordnare inom äldreomsorg, handläggare för bostadsanpassningsbidrag, anhörigkonsulent, handläggare för färdtjänst/-riksfärdtjänst och pensionärsbostäder, syn- och hörselinstruktör, ekonomisassistent, förvaltningsassistent och projektledare. Arbetsuppgifter Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och socialtjänstlagen, följa upp och ompröva beviljade insatser samt andra förekommande uppgifter inom området. Du kommer att ha ett nära samarbete med gruppledaren, övriga LSS- handläggare och andra på avdelningen och socialkontoret, försäkringskassan, landstinget, kommunala och privata utförare med flera. Kvalifikationer Socionom med inriktning mot handikappomsorg eller annan högskoleutbildning som prövas likvärdig. Anställning Anställningsform: Tillsvidareanställning Erfarenhet: Flerårig erfarenhet av arbete som LSS- handläggare. Goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Omfattning: Heltid Löneform:  Individuell lönesättning. Varaktighet: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse. Provtjänstgöring kan bli aktuell. Antal platser: 1 Ansökan Sök tjänsten här (via www.offentligajobb.se) Senaste ansökningsdag:2011-02-20 Arbetsgivarens referensnummer: A201620 Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Vi finns i trevliga lokaler i Mörby Centrum, nära bussar och med tunnelbana i huset, ca 15 minuters resväg från T-centralen. Kontaktperson(er) Cristine Dahlbom Nygren , Avdelningschef Tel: 08-568 911 20 E-post: cristine.dahlbom-nygren@ danderyd.se Eva Larsson , Gruppledare LSS Tel: 08-568 911 27 E-post: eva.larsson@danderyd.se Fackliga Företrädare Lena Kronberg , SKTF Tel: 08-568 911 35 Göran Näslund , Vårdförbundet Tel: 08-568 911 24
Danderyd ligger cirka en mil norr om Stockholm. Kommunen består av fyra kommundelar, Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Vi har goda kommunikationer, många företag och ett stort sjukhus. Vi har bra kommunal och kommersiell service med valfrihet för våra 30 000 invånare. Socialkontoret är ett beställarkontor med ansvar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Äldre- och LSS-avdelningen omfattar gruppledare, biståndshandläggare och boendesamordnare inom äldreomsorgen, gruppledare inom LSS och LSS-handläggare, handläggare för bostadsanpassningsbidrag, anhörigkonsulent, handläggare för färdtjänst/riksfärdtjänst och pensionärslägenheter, syn- och hörselinstruktör, ekonomiassistent, förvaltningsassistent och projektledare. Arbetsuppgifter Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Förutom kontakter med kunder och anhöriga kommer du att ha ett nära samarbete med gruppledaren och övriga på avdelningen och socialkontoret, kommunala och privata utförare, primärvård, sluten vård med flera. I Danderyd tillämpar vi sedan flera år kundvalsmodellen inom hemtjänst och särskilda boenden, vilket innebär att vi sätter kundens eget val i fokus. Kvalifikationer Du är socionom med inriktning mot äldre- och handikappomsorg/motsvarande utbildning. Anställning Anställningsform: Tillsvidareanställning Erfarenhet: Du har erfarenhet som biståndshandläggare. Omfattning: Heltid Löneform:  Individuell lönesättning. Varaktighet: Tillsvidare Tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Provtjänstgöring kan bli aktuellt. Antal platser: 1 Ansökan Sök tjänsten här (via www.offentligajobb.se) Senaste ansökningsdag:2011-03-11 Arbetsgivarens referensnummer: A201651 Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Vi finns i trevliga lokaler i Mörby Centrum, nära bussar och med tunnelbana i huset, cirka 15 minuters resväg från T-centralen. Kontaktperson(er) Cristine Dahlbom Nygren , Avdelningschef Tel: 08-568 911 20 E-post: cristine.dahlbom-nygren@danderyd.se Rita Berg , Gruppledare äldreomsorgen Tel: 08-568 911 26 E-post: rita.berg@danderyd.se Fackliga Företrädare Lena Kronberg , SKTF Tel: 08-568 911 35 Göran Näslund , Vårdförbundet Tel: 08-568 911 24
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Stadsdelen Spånga-Tensta är en del av Stockholms stad och innefattar områdena Bromsten och Solhem, Sundby, Flysta i gamla Spånga samt Tensta och Hjulsta i en nyare del av stadsdelen. Sammanlagt bor ca 35.000 personer i stadsdelsområdet och antalet anställda i stadsdelsförvaltningen är ca 1.300 personer. Stadsdelsförvaltningens omslutning är närmare 1 miljard och innehåller verksamheter som t ex förskola, öppen fritidsverksamhet, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, socialtjänst samt stadsmiljöfrågor. Spånga-Tensta är en dynamisk stadsdel i en intressant utvecklingsfas . 1 plats(er).Biståndsenheten/ÄO ger bistånd till ca 950 personer över 65 år. Enhetens uppgift är att utifrån gällande lagstiftning svara för myndighetsutövning och beställning inom verksamhetsområdet. Uppföljning av beviljade insatser, kontroll av verkställighet och kostnader ingår som ett led i handläggningen. Inom enheten arbetar en enhetschef, en handläggare som sköter fakturahantering och ekonomiuppföljning, en färdtjänsthandläggare/boendesamordnare, en arbetsterapeut, en anhörigkonsulent samt 7 biståndshandläggare. Då en av handläggarna nu kommer att sluta hos oss är vi i behov av att rekrytera en ersättare. Arbetsuppgifter: Du ska ansvara för att utreda behov, bedöma, fatta beslut,beställa, följa upp och nypröva insatser enligt SoL och till viss del LSS för personer över 65 år. Utredningar för godman/förvaltare, färdtjänst och riksfärdtjänst kan ingå i tjänsten. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga biståndshandläggare, enhetschefer, privata utförare, primärvård, akutvård samt geriatrik. Kvalifikationer: Socionomexamen med inriktning mot äldre och funktionshindrade eller annan lämplig högskoleutbildning. Erfarenhet som biståndshandläggare. Goda kunskaper om gällande lagstiftning inom området. Datavana. Vana vid att arbeta i Paraplysystemet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du måste vara en ansvarskännande person som har lätt för att samarbeta. Du ska också vara flexibel och lyhörd. Du ska kunna arbeta självständigt samt ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Erfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med kompetenta medarbetare i olika åldrar. I arbetet kommer du att ha stor frihet att utforma egna rutiner och påverka hur ditt dagliga arbete ska organiseras. Vi har flexibel arbetstid. Vi har bra lokaler som är belägna nära Spånga pendeltågsstation. Ange löneanspråk i ansökan.
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Arbetsplatsen är centralt belägen i trevliga lokaler i närheten av T-banestationen Rådmansgatan. Vid enheten arbetar 26 medarbetare. Vi är biståndshandläggare, administrativ personal, färdtjänstutredare, anhörigkonsulent, uppsökare, enhetschef och biträdande enhetschef. Vi arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsarbete samt vår arbetsmiljö. Detta gör vi genom deltagande i arbetsgrupper och på planeringsdagar. Arbetsgruppen präglas av ett fint och samarbetsvänligt arbetsklimat. 2 plats(er).Myndighetsutövning inom äldreomsorg för personer från fyllda 65 år. Ge information om verksamhetsområdet till äldre och deras anhöriga. Ta emot ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. Utreda behov och fatta beslut. Uppföljning av beslutade insatser. Samverka med kommunala och privata aktörer samt landsting. I arbetsuppgifterna ingår att aktivt delta i enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Minst två års erfarenhet från myndighetsutövning inom äldreomsorg. Utöver biståndshandläggning är det meriterande om du arbetat med människor även inom andra områden. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tidsbegränsad. Erfarenhet: Erfarenhet krävs. Socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade eller likvärdig utbildning. Goda kunskaper och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Datavana samt goda kunskaper i gällande lagstiftning inom yrkesområdet. Meriterande är att ha arbetat i stadens paraplysystem. Varaktighet: Tillsvidare.
Socialkontoret är ett beställarkontor med ansvar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Äldre- och LSS-avdelningen omfattar gruppledare, biståndshandläggare och boendesamordnare inom äldreomsorgen, gruppledare inom LSS och LSS-handläggare, handläggare för bostadsanpassningsbidrag, anhörigkonsulent, handläggare för färdtjänst/riksfärdstjänst och pensionärsbostäder, syn- och hörselinstruktör, ekonomiassistent, förvaltningsassistent och projektledare. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänst- lagen samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Förutom kontakter med kunder och anhöriga kommer du att ha ett nära samarbete med gruppledaren och övriga på avdelningen och socialkontoret, kommunala och privata utförare, primärvård, sluten vård med flera. I Danderyd tillämpar vi sedan flera år kundvalsmodell inom hemtjänst och särskilda boenden, vilket innebär att vi sätter kundens eget val i fokus. Till hösten planerar vi ett projekt med särskild biståndshandläggare för vårdplanering på sjukhus och korttidsplatser.   Du är socionom med inriktning mot äldre- och handikappomsorg/motsvarande utbildning och har erfarenhet som biståndshandläggare.   Vi finns i trevliga lokaler i Mörby Centrum, nära bussar och med tunnelbana i huset, cirka 15 minuters resväg från T-centralen.   Tillträde augusti/efter överenskommelse. Heltidstjänstgöring, visstidsanställning ca ett år. Ev förlängning kan bli aktuell under förutsättning av erforderliga beslut. Provtjänstgöring kan bli aktuell.   Upplysningar: lämnas av avdelningschef Cristine Dahlbom Nygren 08-568 911 20, gruppledare Rita Berg 08-568 911 26, biståndshandläggare Sol-Britt Österlund 08-568 911 08 eller biståndshandläggare Göran Näslund 08-568 911 24.   Fackliga företrädare: SKTF: Lena Kronberg, telefon 08-568 911 35 Vårdförbundet: Göran Näslund, telefon 08-568 911 24   Välkommen med Din ansökan senast 2011-08-01 www.danderyd.se/ledigajobb