Sökresultat för: ”

aneby trädgårdskonst säljes

Tidigare utannonserade

Aneby Park & Trädgårdsljus AB försattes i konkurs vid Lunds tingsrätt den 9 november 2010. Bolaget har bedrivit verksamhet i form av gjuteri av främst trädgårdskonst och har sysselsatt ca 5 personer. Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen bestående av följande: 1. Fastigheten Aneby Vrangsjö 1:5 2. Varulager 3. Maskiner och inventarier m.m. 4. Gjutformar För produktkatalog m.m. se www.anebypark.se Skriftliga anbud exklusive mervärdesskatt på hela eller delar av rörelsen ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast den 22 mars 2011 på adress enligt nedan. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under den tid anbudsförfarandet pågår. Visning av egendom sker efter överenskommelse. Vid frågor eller tillhandahållande av anbudsunderlag kontakta undertecknad eller jur. kand. Sofie Arvidsson. Kontaktuppgifter enligt nedan. Advokat Bo Svensson c/o Advokatfirman Glimstedt i Lund AB Box 1246, 221 05 Lund Tel: 046-12 40 30 Fax: 046-18 47 25 Mobil Bo Svensson: 0705-12 14 80 Mobil Sofie Arvidsson: 0709- 10 10 31 E-post: bo.svensson@glimstedt.se, sofie.arvidsson@glimstedt.se
Väderkvarn Rådjur Fågelbad Räv Hund Uggla Div krukor mm 400-900 kr Ring 0390 32013 eller 0702574351 Ej epost
Onsdagen den 19/6 finns jag på plats och har öppet till försäljning av vår trädgårdskonst och vattenfigurer/fontäner även pumpar och tillbehör mycket bra priser denna dag jag har öppet fram till kl 1600 för frågor eller vägbeskrivning ring 0768672806 mvh lasse