Sökresultat för: ”

andreas fejes robert thornberg red handbok kvalitativ analys säljes

Tidigare utannonserade

Kurslitteratur till 7,5 poängs kursen i Pedagogisk & Didaktisk forskning 1 Böckerna är helt nyinköpta för VT 2012 och har ej några markeringar i sig eller är slitna på något sätt. Kan sälja dem var för sig om boken blir hämtad i Täby. Torsten Thurén - "Vetenskapsteori för nybörjare" 2007 Liber AB Upplaga 2:3 ISBN10: 9147086513 ISBN13: 9789147086511 Pris: 170 kr (Nytt pris c:a 220 kr) Andreas Fejes & Robert Thornberg red. - "Handbok i Kvalitativ analys" 2009 Författarna & Liber AB Upplaga 1 ISBN10: 9147084766 ISBN13: 9789147084760 Pris: 220 (Nytt pris c:a 270 kr) Asbjörn Johannessen & Per Arne Tufte "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod" 2003 Liber AB Upplaga 1:3 ISBN10: 9147065346 ISBN13: 9789147065349 Pris: 290 kr (Nytt pris c:a 340 kr) Vid köp av ALLA böckerna så blir priset lite lägre: 580 kr (Nytt pris totalt c:a 850-900 kr för alla böckerna) Maila mig för intresse!
Böckerna är alla i bra skick, vissa inte ens andvända. Vid köp av flera böcker kan bättre pris göras. *Forsknings handboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap, 2009. Författare: Martyn Denscombe. 240kr. *Grundkurs i statistik, 1998. Författare: Jan Byström. 170kr. *Vetenskap, kunskap och praxis, 2011. Författare: Magdalene Thomassen. 250kr *Handbok i kvalitativ analys, 2011. Författare: Andreas Fejes, Robert Thornberg red. 180kr *Reflexiva intervjuer, 2010. Författare: Heléne Thomsson. 150kr. *Diskursanalys som teori och metod, 2010. Författare: Marianne Winther Jorgensen, Louise Phillips. 160kr. *Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, 2011. Författare: Sven Hartman. 70kr. *Symbolic interactionism, an introduction an interpretation an integration, 2004. 8ed. Författare Joel M. Charon. (Denna bok har några få markering i bläck från förra ägaren). 280kr. *Sociologiskt lexikon, 2001. Författare: Thomas Brante, Heine Andersen och Olav Korsnes red. 230kr. *Det socialpsykologiska perspektivet, 2011. Författare: Jonas Lindblom och Jonas Stier. 220kr. Maila eller ring för info om frakt mm.
Säljer följande böcker från lärarprogrammet; Att förstå skolans naturvetenskap - forskningsresultat och nya idéer (2008) av Björn Andersson. Pris: 200 kr (Nypris: 353 kr). SÅLD! Det förflutna är inte vad det en gång var (1998) av Knut Kjeldstadli. Pris: 100 kr (Nypris: 268 kr). SÅLD! Handbok i kvalitativ analys (2009) av AndreasFejes, Thornberg (red.) Pris: 140 kr (Nypris: 284 kr). SÅLD! High noon - Twenty Global Problems, Twenty Years to Solve Them (2002) av Jean-Francois Rischard. Pris: 40 kr (Nypris: 104 kr). Huvudräkning - En inkörsport till matematiken (2003)av Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn. Pris: 100 kr (Nypris: 220 kr). SÅLD! Källkritik (2005) av Torsten Thurén. Pris: 150 kr (Nypris: 325 kr). Plats som produkt - kommersialisering och paketering (2007) av Richard Ek & Johan Hultman. Pris: 120 kr (Nypris: 277 kr). Rethinking Religious Education and Plurality (2004) av Robert Jackson. Pris: 200 kr (Nypris: 411 kr). The World's Religions (1998) av Ninian Smart. Pris: 170 kr (Nypris: 346 kr). Undervisa om samhället - Didaktiska modeller och läraruppfattningar (1999) av Folke Vernersson. Pris: 170 kr (Nypris: 314 kr). Samtliga böcker är i nyskick. Böckerna finns att hämta i Boxholm, jag kan även skicka böckerna men då betalar köparen frakten.
Säljer några av mina böcker som jag har använt under socionomprogrammet. Böckerna är i mycket gott skick utan överstryckningar. Böckerna hämtas antingen hos mig, på umeå universitet eller skickas via post, köparen får då betala frakten (ca 40kr). Bo Rothstein (red) (2008). Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. tredje reviderade upplagan. 100kr Institutet för framtidsstudier (2011). Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000. Stockholm: Dialogos. 160 kr Anna Meeuwisse., Sune Sunesson & Hans Swärd. (2006). Socialt arbete en grundbok. andra utgåvan. 200 kr Anna Meeuwisse & Hans Swärd. (2002). Perspektiv på sociala problem. 200kr Dahlgren, L. & Sauer, L. (red.) (2009). Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder. 170 kr Tomas Ljungberg. (2008). AD/HD i nytt ljus. 150 kr Mark Priestley. (2003). Disability: a life course approach. 100kr Ulla Forinder & Elisabeth Hagborg. (red.) (2008). Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur 200 kr Anne Inger Helmen Borge (2011). Resiliens: risk och sund utveckling. 180kr Rafael Lindqvist & Lennart Sauer (red) (2007). Funktionshinder kultur och samhälle. Studentlitteratur. 180 kr Karsten Hundeide. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling- Barns livsvärldar. 180 kr Tina Mattsson(2011). Intersektionalitet i socialt arbete teori, reflektion och praxis. Upplaga 1:2. Pris: 230kr. Socialvetenskaplig tidskrift (2007). Välfärdens ansikte mot 2000-talet. Årgång 14, NR 2-3. 50 kr. Lars Oscarsson, (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. 100kr David I Fisher, (2008). Mänskliga rättigheter: En introduktion. Fjärde upplagan. 50 kr Erving Goffman (2008). Stigma: den avvikandes roll och identitet. (finns lite understrykningar i boken) 80kr Andreas Fejes & Robert Thornberg, (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. 200 kr Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Alla böcker är i mycket gott skick - utan markeringar, anteckningar och annat kladd. Vissa av böckerna är helt oanvända. En del böcker är i tidigare upplagor, men ofta innebär det ingen större skillnad i innehåll. Ska böckerna användas i studiesyfte kan ni kolla med ansvarig lärare om tidigare upplagor är ok, oftast svarar de ja. Böckerna finns att hämta i Stockholm och priset går att diskutera. Hör av er på mail vid intresse så svarar jag så snart jag bara kan! Vänliga hälsningar, Marina. At skabe en klient institutionelle identiteter i socialt arbejde. Av Margaretha Järvinen och Nanna Mik-Meyer, 2003. Pris 150 kr (Nypris 263 kr). Att intervjua barn: med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder. Av Ann-Christin Cederborg (red), Clara Hellner Gumpert och Gunvor Larsson Abbad, 2009. Pris 75 kr (Nypris: 203 kr. Att intervjua barn vägledning för socialsekreterare. Av Ann-Christin Cederborg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2005). Pris 50 kr. Att möta flyktingar, 2 upplagan. Av Birgitta Angel och Anders Hjern, 2004. Pris 200 kr (Nypris 393 kr). Barns röster om våld att tolka och förstå. Av Elisabet Näsman (red), Maria Eriksson, Åsa Källström Cater och Gunilla Dahlkild-Öhman, 2008. Pris 175 kr (Nypris 380 kr). Barnets vilja socialsekreterares erfarenheter från utredningssamtal med barn i Norrköpings kommun, 2005. Av Margareta Gustavsson. Pris 50 kr. Biståndshandläggningens villkor och dilemman inom äldre- och handikappomsorg. Av Anna Dunér och Monica Nordström, 2005. Pris 75 kr (Nypris 197 kr). Båten i parken introduktion till samhällsstudier. Av Per Månsson, 2000. Pris 50 kr. Civilrätt. 20 upplagan. Av Agell och Malmström, 2010. Pris 150 kr. De papperslösa och de aningslösa. Av Kristina Mattsson, 2008. Pris 100 kr. En fråga om heder. Av Unni Wikan, 2005. Pris 30 kr. En introduktion till förvaltningsrätten. Av Wiweka Warnling-Nerep, 2010. Pris 50 kr. Etik och socialtjänst om förutsättningarna för det sociala arbetets etik. Av Ulla Pettersson (red), 2009. Pris 150 kr (Nypris 284 kr). Förstå socialt arbete. Av Bengt Börjesson, 2008. Pris 150kr. Förvaltningsekonomi. Av Björn Brorström, Anders Haglund och Rolf Solli, 2005. Pris 200 kr (Nypris 355). Handbok i kvalitativ analys. Av Andreas Fejes och Robert Thornberg (red), 2009. Pris 150 kr (Nypris 280 kr). Handbok i kvalitativa metoder. Av Göran Ahrne och Peter Svensson (red), 2011. Pris 175 kr (Nypris 336 kr). Handikapp synsätt, principer, perspektiv. An Magnus Tideman (red), 1999. Pris 150 kr (Nypris 288 kr). Handlingsutrymme utmaningar i socialt arbete. Av Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets, 2008. Pris 175 kr (Nypris 318 kr). Introduktion till EU. Av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, 2009. Pris 50 kr. Introduktion till socialpsykologi. Av Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2a upplagan), 2000. Pris 175 kr. (Nypris 308 kr). Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.