Sökresultat för: ”

anbud skogsskiften säljes

Tidigare utannonserade

Fastigheten består av två skiften, ett skogsskifte och ett åkerskifte. Areal 43,9 ha varav 39,5 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 5000 m3sk. Fastigheten ingår i Bonäs vvo, ca 13 700 ha. Anbudsunderlag tillhandahålles av Olle Djus tel: 070-655 29 95 eller mail: olof.djus@telia.com Skrifligt anbud till Sven Wallin, Hållvägen 9, 792 96 Våmhus tillhanda senast 2011-08-19
Fastigheten Tyrinäs4:3 i Älvdalens Kommun,bestående av 1 skogsskifte på 2,94ha,utbjudes till försäljning genom anbud. Det är så kallad graderad mark så andel finns i Älvdalens besparingsskog mm. Jakträtt på Besparingen ca 62000ha. Fiskerätt i hela Älvdalens gamla socken. Fastigheten gränsar till sjö. Sista anbudsdag 15Nov. Beskrivning och anbudsunderlag kan fås av Bengt Olsson. Adr Oståkersvägen 22 79233Mora
OBS! Sista dagarna att lämna in anbud!!! Kategori: Skogsskifte / Skogsfastighet Fastighetsbeteckning: Piteå Älvsborg 1:29 Sjulsmark Två skiften på ca 24.4 ha varav ca 22.9 ha produktiv skogsmark och ca 1.5 ha myrimpediment. Ca 45% klar för omgående slutavverkning samt gallring. En del av Älvsborg 1:16 medföljer i köpet. Jakträtt finns och ingår. Virkesförråd Totalt: 2847 m³sk Tall: 428 m³sk Gran: 1305 m³sk Björk: 1114 m³sk Löpande tillväxt: 2.9 m³sk/ha/år Ideal prod.förmåga: 71.5 Pris: Högstbjudande via anbud SENAST 2011.11.25 Maila för anbuds underlag om kordinater, skogstillstånd/avverkning, åldersklasser mm. skogsskifte@gmail.com
Kategori: Skogsskifte / Skogsfastighet Fastighetsbeteckning: Piteå Älvsborg 1:29 Sjulsmark Två skiften på ca 24.4 ha varav ca 22.9 ha produktiv skogsmark och ca 1.5 ha myrimpediment dessutom ingår en del av Älvsborg 1:16 i köpet. Ca 45% klar för omgående slutavverkning samt gallring. Fastigheten är värderad till 900.000kr Virkesförråd Totalt: 2847 m³sk Tall: 428 m³sk Gran: 1305 m³sk Björk: 1114 m³sk Areal Totalt: 24.4 ha Skogsmark: 22.9 ha Impediment: 1.5 ha Medelbonitet: 3.1 m³sk/ha/år Löpande tillväxt: 2.9 m³sk/ha/år Ideal prod.förmåga: 71.5 Pris: Högstbjudande via anbud senast 2011.11.25 (med rätt att anta och förkasta bud) Maila för att få anbudsunderlag med koordinater, skogstillstånd/avverkning, åldersklasser mm. skogsskifte@gmail.com
Jag ska nu sälja lite av min skogsmark på Åkerby Hylta ett skifte e på 5,0 ha o ett 4,7 ha Trädslag Ek alm nån björk o hassel mittlandskogsfauna Me andra ord. Ring för närmare upplysning Avstyckning o Lagfartskostnader står ev köpare för. Anbud mottages på områdena ena el bägge.