Sökresultat för: ”

anbud på själagårdsbodarna gamla stan säljes

Tidigare utannonserade

Själagårdsbodarna AB försattes i konkurs den 18 januari 2011. Konkursbolaget har bedrivit butiksförsäljning av nya och äldre present- och prydnadsföremål, från förhyrd mindre butikslokal med lagerutrymme Själagårdsgatan 7, Gamla Stan i Stockholm. För konkursboets räkning utbjudes nu den av konkursbolaget bedrivna rörelsen innefattande befintligt lager, lokalhyreskontrakt m m till försäljning. För ytterligare information, vänligen kontakta konkursförvaltaren advokat Fredrik Järund telefon 08-54532200. Visning av butiken sker efter överenskommelse. Skriftligt anbud skall tillställas konkursförvaltaren under nedan angiven adress. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att när konkursboet så önskar avbryta anbudsförfarandet. Eversheds Södermark Advokatbyrå AB, Box 14055, 104 40 Stockholm, tel 08-54532200, fax 08- 54532201 fredrik.jarund@eversheds.se För mer information och bilder gå in www.konkursauktioner.se under fliken Anbud