Sökresultat för: ”

anatomisk atlas michael budowick obs billigt o bra säljes

Tidigare utannonserade

Pedagogik för 2000-talet, Henry Egidius, ISBN 91-27-08210-5 ( 2000 ) 100kr Empati och aggression, Magne Raundalen, ISBN 91-44-00385-4 100kr Strategier mot mobbning, Sonia Sharp & Peter K. Smith, ISBN 91-44-61821-2 100kr Hälsans mysterium, Aaron Antonovsky, ISBN 91-27-02193-9 100kr Mobbning en fråga om makt?, Gunilla O. Björk. ISBN 91-44-00867-8 100kr Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Eva Sverderberg, Lennart Svensson, Tina Kindeberg, ISBN 91-4401542-9. 100kr Kön och ohälsa en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv. P Östlin, M Danielsson, F Diderichsen, A Härestam, G Lindberg. ISBN 9144-49111-5 100kr Arbetsmiljö. Lars Zanerin. ISBN 91-44-60141-7 100kr Health promotion Foundations for practice. Jennie Maidoo and Jane Wills. 2: upplagan 150kr Grundläggande epidemiologi. R Beaglehole, R Bonita, T Kjellström. ISBN 91-44-48551-4 100kr Människokroppen fysiologi och anatomi. Jan G. Bjålie, Egil Haug, Olav Sand, Öystein V. Sjaastad, Med. Ill. Kari C. Toverud. ISBN 91-47-04919-7 300kr Anatomisk atlas. Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. Toverud. ISBN 91-47-00091-0. 200kr Anatomi och rörelselära inom idrotten, Rolf Wirhed, ISBN 91-970781-0-7 200kr Health and disease in developing countries, Kari S. Lankinen, Staffan Bergström, P. Helena Mäkelä, Miikka Peltomaa. ISBN 0-333-58900-9 100kr
Säljer all min kurslitteratur i biologi. Den riktar sig främst till dig som läser molekylärbiologihögskolenivå. Det finns även några juridikböcker. Böckerna är inköpta mellan åren 2003-2007. En del har jag strukit under i och skrivit i, men de är i ett bra begagnat skick. Jag vill sälja dem snabbt och säljer därför alla böcker för 2000 kr (nypris 11.756:-). Chemical Principles (4:th edition) Steven S. Zumdahl 0-618-12078-5 Människans fysiologi Egil Haug el. al 91-47-04806-9 Nypris: 750:- Anatomiskt atlasMichael Budowick 47-00091-0 Nypris: 439:- Genetic Analysis (7:th edition) Anthony J. F. Griffithts et. al 0-7167-3771-X Nypris: 494:- Molecular biology of the cell Alberts et. al 0-8153-4072 Biology of plants (6:th edition) Raven et. al 1-57259-041-6 Nypris: 528:- Biochemistry (4:th edition) Campbell Farrell 0-03-034849-8 Lecture notebook Biochemestry Campbell & Farrell 0-03-0349249 Introduction to protein structure (2:nd edition) Branden & Tooze 0-8153-2305-0 Nypris: 507:- Fundamentals of Organic Chemistry (5:th edition) John McMurry 0-534-39573-2 Nypris: 1200:- Study Guide and Solutions Manual for Fundamentals of Organic Chemistry (5:th edition) Susan McMurry 0-534-39574-0 Nypris: 600:- Brock Biology of microorganisms (tenth edition) Michael T. Madigan et. al 0-13-049147-0 Nypris: 700:- Molecular Biotechnology (third edition) Glick & Pasternak 1-55581-269-4 Nypris: 462:- Principles and Techniques os Practical Biochemestry (5:th edition) Wilson & Walker 0-521-65873-X Nypris: 350:- Evolutionsbiologi Mats Björklund 91-44-03984-0 Nypris: 334:- Analysis of genes and genomes Richard J Reece 0-470-84380-2 Nypris: 381:- Fundamental concepts of bioinformatics Krane & Raymer 0-8053-4633-3 Nypris: 1208:- Evolution an introduction (2:nd edition) Stearns & Hoekstra 0-19-925563-6 Nypris: 376:- Biology (6:th edition) Campbell & Reece 0-201-75054-6 Nypris: 1300:- Sexologi P.O. Lundberg 47-05072-1 Nypris: 612:- Sex i Sverige Folkhälsoinstitutet 91-88563-27-8 Civilrätt Agell & Malmström 47-07532-5 Nypris: 431:- Studiematerial för grundläggande civilrätt och civilrätt A Grauers & Millqvist 91-544-2251-5 Nypris: 178:- Introduktion till straffrätten (upplaga 7) Suzanne Wennberg 91-39-20403-0 Nypris: 177:- En introduktion till förvaltningsrätten (upplaga 8) Wiweka Warnling-Nerep 91-39-20410-3 Nypris: 144:- Processrättens grunder (upplaga 7) Per Carlsson & Mikael Persson 91-7678-555-6 Nypris: 170:- Övningar för kurser i arbetsrätt Eva Schömer et. al. 91-44-03200-5 Nypris: 191:-
Anatomisk Atlas, Michael Budowick mfl ISBN 91-634-0051-0 Tryckt 1993. Inplastad o mycket välvårdad. 150 kr Människans fysiologi, Egil Haug mfl ISBN 91-634-0052-9 Tryckt 1993 150 kr Inplastad och mycket välvårdad, inga understrykningar. Frakt betalas av köparen. Kan levereras till Göteborg med omnejd.