Sökresultat för: ”

ammoniakbehandling halm säljes

Tidigare utannonserade

Ta tillvara den fuktiga halmen och gör den till ett smakligt grovfoder genom ammoniakbehandling. Näringsinnehållet höjs till ca 9 MJ/kg ts och protein till ca 100 g smb. Välj mellan stackuppläggning eller behandling av separat inplastade balar. För mer info gå in på www.agronor.se eller ring 0708-803784
Ställer den regniga hösten till problem att få halmen torr? Då kan ammoniakbehandling av halm vara ett alternativ att konservera halmen. Fodervärdet och smakligheten ökar samtidigt som mögel och svampangrepp stoppas. Gå in på www.agronor.se för mer info.
Gör halmen till ett smakligare och näringsrikare grovfoder med ammoniak. Behandling kan även utföras på fuktig halm för att konservera halmen. Halmen kan valfritt behandlas i stackar eller i plastade balar. Gå in på www.agronor.se eller ring 0708-803784 för mer info.
Ont om foder eller mögel i halmen? Med behandling av halmen med ammoniak får man ett välsmakande och hygieniskt grovfoder. Ammoniakbehandlingen möjliggör även att fuktig halm kan bärgas och lagras med lyckat resultat. Gå in på www.agronor.se för mer info.