Sökresultat för: ”

amerikansk uniform säljes

Tidigare utannonserade

Historiska Media, Viborg 2006. 407 sidor. Illustrerad. Limhäftad / Pocket. [21x13,5 cm]. Bra skick.Militärhistorisk storpocket. Vilka var de svenskarna i amerikansk, finsk, spansk, tysk och sovjetisk uniform? Vad förde dem från det trygga Sverige till blodiga slagfält? I Svenskar i krig beskriver Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg dessa svenska soldaters dramatiska livsöden. Mer än 23 000 svenskar gick i utländsk krigstjänst under världskrigens epok. I första världskrigets skyttegravar talades det svenska. Mot Francos falangister i Spanien slungades det svordomar på svenska. Under landstigningen i Normandie och de sista gatustriderna i Berlin 1945 hördes också svenska.
Historiska Media. 2004. 395 s. Inbunden. Gott skick. Skyddsomslag finns i gott skick. I första världskrigets skyttegravar talades det svenska. Mot Francos falangister i Spanien slungades svordomar på svenska. Under landstigningen i Normandie och de sista gatustriderna i Berlin 1945 hördes också svenska. Vilka var de - svenskarna i amerikansk, spansk, tysk, fransk och sovjetisk uniform? Vad hade drivit ut dem på slagfälten? Vilka erfarenheter gjorde de? presenterar Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg dramatiska livsöden som Otto von Rosen, pionjär inom biologisk krigföring, Trotskijs svenske aviatör Anton Nilson och östfrontens mest erfarne svenske pansarofficer: Nils Rosén. Märkligast av dem alla är kanske Ivar Hallström som blev mexikansk revolutionär, brittisk överstelöjtnant, rysk och amerikansk general under namnet Ivor Thord-Gray.
Publisher: Esaias Edquist. Publication Date: 1869 Binding: Half Cloth. Book Condition: Very Good. Edition: Andra Upplagan, Öfversättning af Victor Pfeiff. Utk.1869-1875.10 samtida bruna uniforma halvklotband fr. Herman Spross, bokbindare, Westerås. Gulddek.ryggar med ryggtitlar i guld, klotpärmar, banderna lite nötta. Innehåll: band 1.- 10 skrivelser om kristendom band 2.- Om kvinnans offentliga verksamhet; En predikan om köpman; Om de farliga klasserna i samhället; Om fattigdomen; Om folkets offentliga uppfostran; Om den arbetande klassens uppfostran; Samhällets trenne förnämsta skyddsvakter; Amerikas politiska bestämmelse och tidens tecken; Tankar om arbetet; ..Om krig. band 3.- 14 kristliga skrivelser Band 4.- Den helige Bernhards af Clairvaux lefnad; William Ellery Channing; ..Prescotts karaktär som historieskrifvare; Den amerikanske vetenskapsmannens ställning och pligter... Band 5.- många religiösa, teologiska och kyrkohist.arbeten. Band 6.- 10 predkningar om religiositeten. Band 7. Arbeten om teism, ateism och kyrklig teologi. Band 8.- Böner. Band 9.- Samvetets uppgift och betydelse i förhållande till menniskors lagar, och 7 andra arbeten. Band 10.- Franklin; Washington; John Adams; Tkomas (Thomas) Jeffersson; Ralph Waldo Emersons skrifter; Hildreths Förenta Staternas Historia. Inlagor är huvudsakligen rena och fina, få lätta bruksspår, bara de flesta band har en lätt fuktfläck på på första bladernas nedre hörn, tredje bandets förs.blad med en lång reva. Inlagor har varje ca 2 gamla ägarstämplar. (4)+383+(1); (2)+353+(1); (2)+352+(2); (2)+350+(2); (8)+396+(4); (6)+267+(1); (4)+335+(1); (2)+337+(3); (2)+132+(2); (4)+315+(1) s. 4000 gr.
Säljer en Amerikansk uniform i stilen ACU. Storleken är SMALl-SHORT. Original uniform.