Sökresultat för: ”

aluminium konstruktions materiallära säljes

Tidigare utannonserade

Arbetsuppgifter Kompositmaterial erbjuder unika möjligheter att uppnå hög hållfasthet, styvhet och andra önskade egenskaper, till låg vikt och volym. Kolfiberarmerade polymerer (CFRP) introduceras för närvarande i stor skala inom civil flygplanstillverkning, vilket ställer höga krav på snabbare och mer kostnadseffektiva produktionsmetoder. Många av utmaningarna härrör från skillnader i mekaniska egenskaper mellan CFRP och metaller som aluminium, titan och stål-baserade legeringar. En del av dessa är förknippade med fogning av olika material men det finns också utmaningar som är mer renodlat förknippade med skillnader i termisk utvidgning mellan materialen. Den termiska utvidgningen skiljer sig väsentligt mellan CFRP och typiska metaller, vilket medför konsekvenser både i konstruktion, tillverkning och användning av produkter innehållande sammansatta material. Den termiska utvidgningen hos CFRP kan dock styras, på motsvarande sätt som deras styvhet och hållfasthet, och den kan därmed anpassas till andra material eller optimeras för särskilda ändamål. Det huvudsakliga målet med doktorandprojektet är att studera och modelera termisk utvidgning i enskilda eller sammansatta material där minst ett av materialen är anisotropt. En väsentlig del av arbetet ska utföras i samarbete med flygindustrin, inom ramarna för ett antal samarbetsprojekt, och arbetet förväntas resultera i utvecklig av framtida produktionsmetoder. Arbetet spänner över analys, datorsimulering och praktiska provning. Doktorandstudier på KTH varar nominellt i 4 år, varav motsvarande ett års arbete utgörs av kurser. Anställningsform Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Omfattning: Heltid Löneform:  Lönen följer KTHs riktlinjer för doktorander. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Antal platser: 1 Kvalifikationer Sökande skall ha civilingenjörsexamen eller en examen på mastersnivå i teknisk mekanik, farkostteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och materiallära är ett krav och en fördjupning i strukturmekanik och kompositmaterial är ett plus. Den sökande skall vara starkt motiverad för vetenskaplig forskning och skall ha mycket god analytisk och problemlösningsförmåga samt intresse och nyfikenhet för olika mekaniska principer. Praktisk erfarenhet från tillverkning och experiment arbete med material är också en tillgång. Upplysningar Magnus Burman , forskare Telefon: +46 8 (0)70 5496450 E-post: mburman@kth.se Fackliga företrädare Lars Abrahamsson , SACO Telefon: 08-790 70 58 E-post: lars.abrahamsson@ee.kth.se Ansökan Sista ansökningsdag: 2012-10-08 Arbetsgivarens referensnummer: S-2012-0861 Ansökan via epost skickas till: ihallon@kth.se Ansökan ska innehålla följande: Obligatoriskt försättsblad, laddas ned från http://mojo.flyg.kth.se/lws/Other/CoversheetPhD-LWS.docCV,max 2 sidorPersonligt brev, max 1 sidaKursbevis och diplom Dokumenten bifogas som pdf eller word-filer. Skriv referensnummer S-2012-0861 i ämnesraden.