Sökresultat för: ”

ahrne handbok kvalitativa metoder säljes

Tidigare utannonserade

1.Forskningsmetodikens grunder, Runa Patel och Bo Dvidson 150 kr 2. Socialt arbete, Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd. Helt ny 250 kr 3. Samhällsvetenskapliga metoder, Alan Bryman 2011, Helt ny 280 kr. 4. Handbok i kvalitativa metoder, Göran Ahrne och Peter Svensson,2011, helt ny 250kr 5. Att skriva uppsats med akribi, Jan Trost, helt ny, 100 kr. 6. I viljan att göra det normala, Tina Matsson, 2010, helt ny, 180 kr. 7. Skälens fångar, Marcus Knutagård,2009, helt ny 180 kr.
Säljer följande böcker: - Halldin, M., Lindahl, S. Anestesi (2 uppl).Liber, Stockholm 2005 PRIS: 700 kr - Hjelmqvist, H., Haljamäe, H. (red). Vätsketerapi. Liber, Stockholm 2005. PRIS: 300 kr - Hovind, I. (red). Anestesiologisk omvårdnad. Studentlitteratur, Lund. 2005. PRIS: 420 kr - Erlandsson - Albertsson, C., Gullberg, U. Cellbiologi. Studentlitteratur, 2002 . PRIS: 400 kr - Ahrne, G., Svensson, P., Handbok i kvalitativametoder 2011. PRIS: 350 kr
Säljer en del litteratur från socionomprogrammets första år. Samtliga böcker är i nyskick med endast några få understrykningar med blyerts. Nypris inom parentes. Ahrne & Svensson (2011) "Handbok i KvalitativaMetoder" 200:- (322:-) Bennich-Björkman & Blomqvist (2008)"Mellan folkhem och Europa" 300:- (448:-) Johansson, H. (2008) "Socialpolitiska klassiker" 150:- (288:-) Sandström, G. (2010) "Att vara socionom- från utbildad till erfaren" 150:- (237:-) Thomassen,M. (2007) "Vetenskap kunskap och praxis" 250:-(376:-) Böckerna kan hämtas i Norrköping eller skickas mot porto
Har precis avslutat första året på Socionomprogrammet och vill nu sälja av min litteratur. Böckerna är i mycket gott skick utan några anteckningar eller markeringar. Nås via sms, telefon eller mejl. - Vetenskap, kunskap och praxis: Introduktion till vetenskapsfilosofi. Thomassen, Magdalene (2007) Malmö: Gleerups. 250:- - Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskapliga orsaksanalys med kvantitativa metoder + tillhörande cd-skiva. Göran Djurfeldt m. fl. (2010) Lund: Studentlitteratur. 280:- - Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne, Göran. & Svensson, Peter. (red.), (2011) Malmö: Liber. 250:-
Socialpolitiska klassiker av Håkan Johansson 190 kr Handbok i kvalitativa metoder av Göran Ahrne, Peter Svensson 260kr Vetenskapsteori för nybörjare av Torsten Thurén 160 kr Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman 300 kr Avvikande beteende : - en sociologisk introduktion av Mats Hilte 150 kr Socialpolitiska klassiker av Håkan Johansson 190 kr Handbok i kvalitativa metoder av Göran Ahrne, Peter Svensson 260kr