Sökresultat för: ”

ahlberg ann specialpedagogisk forskning mångfasetterad utmaning säljes

Tidigare utannonserade

Skrivprocessen : teori och tillämpning av Siv Strömquist 150kr. Det matematiska barnet. Solem, H ISBN: 9789127722941 367 kr Vygotskij i praktiken, stranderg leif. ISBN: 9789113026510 175 kr Inneslutning och uteslutning. ISBN: 9789144046044 233kr Förskolebarn i matematikensvärld ISBN: 9789147049509 251kr Baskunskaper i matematik ISBN: 9789144022178 297kr Kritiskt tänkande ISBN: 9789147077434 247kr Diskursanalys som teori och metod ISBN: 9789144013022 220kr Tolkning och reflektion ISBN: 9789144046150 368kr Forskningens grundregler ISBN: 9789144042343 261 kr Att presentera kvalitativ data ISBN: 9789147074822 269kr Forskningsintervjun ISBN: 9789144040127 233kr Forskningsmetodikens grunder ISBN: 9789144022888 188kr Etnografiska observationer ISBN: 9789144057484 144kr Examinationsarbete i lärarutbildningen 180 kr år 2001 Nämnaren tema matematik från början 100 kr Vältalaren - en handbok i retorik (Häftad) av Gunnarson, Hans 2004 (ISBN 9121210993) 200kr Läraren i etikens motljus (Häftad) av Tveiten, Sidsel 2000 (ISBN 9144012675) 110kr Röster från den mångkulturella skolan (Häftad) av Spowe, Bengt 2003 (ISBN 9189040457) 120kr Ledarskap i klassrummet (Häftad) av Stensmo, Christer 2008 (ISBN 9144048335) 200kr Social kompetens (Häftad) av Persson, Anders 2003 (ISBN 9144027680) 170kr Ledarskap i klassrummet (Häftad) av Stensmo, Christer 2008 (ISBN 9144048335) 200kr Specialpedagogisk forskning : en mångfasetteradutmaning (Häftad) av Ahlberg, Ann 2009 (ISBN 9144052146) Problembarnets århundrade (Häftad) av Palmblad, Eva 2003 (ISBN 9144029349) 190kr Didaktisk ämnesteori Matematik Del 1 (Övrigt) av Kilborn, Wiggo 1997 (ISBN 9147043091) 210krämnesteori Matematik Del 2 (Häftad) av Kilborn, Wiggo 1999 (ISBN 9147045167) 290kr Mellan tradition, demokrati och marknad.Irisdotter, sara ( 2006) 100kr Berätta, dikta och måla. Kreativ SO- undervisning. Balldin,M och Eina
Böcker till lärarprogrammet - inriktning tidigare år säljes! Böckerna finns i Sala men kan skickas om köparen betalar frakten. övre raden från vänster: Stukát, Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2010) Adlibris pris: 219kr, mitt pris: 140kr Denscombe, Martyn. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (2010) Adlibris pris: 335kr, mitt pris: 250kr Wagner, Ulla. Samtalet som grund - om den första skriv- och läsutvecklingen. (2010) Adlibris pris: 346 kr, mitt pris: 260kr Strandberg, Leif. Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar (2008) Adlibris pris: 174kr, mitt pris: 100kr Undre raden från vänster: Lindö, Rigmor. Det tidiga språkbadet. (2010) Adlibris pris: 260kr, mitt pris: 200kr Elbro, Carsten. Läsning och läsundervisning. (2009) Adlibris pris: 311kr, mitt pris: 240kr Ahlberg, Ann (red). Specialpedagogisk forskning - en mångfasetterad utmaning. (2009) Adlibris pris:364kr mitt pris 250kr Martinsson, Lena och Reimers, Eva (red). Skola i normer (2010). Adlibris pris: 318kr Mitt pris: 240kr Berg, Gunnar och Scherp, Hans -Åke (red). Skolutvecklingens många ansikten. (2009) mitt pris: 50kr
Halva priset, bra skick, inget kladd i böckerna! Köpes styckesvis eller alla för 3000:- Mobbing i skolan: Vad vi vet och vad vi kan göra, 1991- Dan Olweus 100:- Vuxnas lekvärld: En studie om vuxnas erfarenheter av lek2002,- Anette Sandberg 120:- Det flerstämmiga klassrummet, 1995- Olga Dysthe 150:- Rapporter och uppsatser, 1998- Jarl Backman 150:- Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand, 1996- Maj Björk & Caroline Liber 150:- Läraren i kunskapssamhället- i osäkerhetens tidevarv, 2004- Andy Hargreaves 100:- Kreativ teknik, 1990- Ulla Forsberg & Kerstin Holmlund 100:- Tal och samtal, 1992- Siv strömquist (red.) 100:- Svenska skrivregler, 2000- Språknämnden 100:- Matematiken tar form, 2001- Anthony Furness 200:- Den mångtydliga skolan: Utbildning i det postmoderna samhället, 2006 Carl Anders Säfström (red.) 120:- Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor- idéer för problembaserat arbete, 2006- Matts Dahlkwist 100:- Tematisk undervisning, 2007- Jan Nilsson 140:- Den moderna barndomen och barns vardagsliv, 2007- Gunilla Halldén (red.) 100:- Teknik i skolan, 1996- Thomas Ginner & Gunilla Mattsson (red.) 120:- Domens eller hjärtats etik? Moral och människosyn i skolans värld, 2003- Olof Franck 100:- Att möta och erövra skriftspråket: Om läs- och skrivlärande förr och nu, 2005- Eva Längsjö & Ingegärd Nilsson 100:- Sociolingvistik, 2007- Eva Sundgren (red.) 150:- Juridik för pedagoger, 2007, Mere Erdis 100:- Lärande i skolan: Learning study som skolutvecklingsmodell, 2006- Mona Holmqvist (red.) 130:- Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, 2004- John Dewey 150:- Specialpedagogisk forskning: En mångfasetteradutmaning, 2009- Ann Ahlberg (red.) 200:- Barn med flera språk: Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle, 2003- Gunilla Ladberg 120:- Tal och de fyra räknesätten, 2007- Håkan Sollervall 130:- Att finna balanser: en bok om undervisningsyrket, 2002- Lars-Åke Kernell 160:- Världens dåligaste språk: tankar om språket och människan idag, 2000, Fredrik Lindström 50:- Ring eller maila vid intresse /Maria Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Hej! Nu säljer jag av min studentlitteratur tillhörande lärarprogrammet. Köparen står för eventuell frakt. Boken om pedagogerna,Forssell (red.), 2005. Pris: 200 kr Barn och nätverk, Klefbeck & Ogden, 2003, Pris: 200 kr Retorik för lärare, Sigrell, 2011, Pris: 80 kr Ledarskap i klassrummet, Stensmo, 2008, Pris: 180 kr Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap, Bengt Persson, 2007, Pris: 140 kr Läraren i kunskapssamhället- i osäkerhetens tidevarv, Andy Hargreaves, 2004, Pris: 150 kr Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan, Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (red.), 2011, Pris: 150 kr Betyg i teori och praktik, Jansdotter Samuelsson och Nordgren (red.), 2008, Pris: 150 kr Utvecklingspsykologi, andra reviderade utgåvan, Hwang och Nilsson, 2003, Pris: 180 kr Skola i normer, Martinsson & Reimers (red.), 2008, Pris: 200 kr Specialpedagogisk forskning - en mångfasetteradutmaning, Ann Ahlberg (red.), 2009, Pris: 220 kr Den globala resan - marginalisering och miljöhot, Knut Vilby, 2001, Pris: 220 kr Utredning av läs- och skrivsvårigheter, Britta Ericson (red.), 1996, Pris: 200 kr Världens gång teknikens utveckling, Gyberg & Hallström (red.) 2009, Pris: 220 kr. ( Smått sliten framsida) Tal och samtal, Siv Strömquist (red.), 1992, Pris: 130 kr Introducing english pronunciation - advice for teachers and learners (british version), Rönnerdal & Johansson, 2005, Pris: 150 kr Konsten att lära barn estetik, Pramling samuelsson mfl., 2008, Pris: 100 kr Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola, Hedencrona och Kos-Dienes, 2003, Pris: 100 kr Doktorn kunde inte riktigt laga mig, Christina Renlund, 2007, Pris: 80 kr Lärande och fysisk miljö, Pia Björklid, 2005, Pris: 100 kr Interkulturellt samspel i skolan, Stier & Sandström Kjellin, 2009, Pris: 150 kr Stärk språket stärk lärandet, Pauline Gibbons, 2009, Pris: 200 kr Barn utvecklar sitt språk, Bjar & Liberg (red.), 2003, Pris: 150 kr Att skriva examensarbete inom utbildningvetenskap, Staffan Stukat, 2005, Pris: 150 kr Det tidiga språkbadet, Rigmor Lindö, 2009, Pris: 150 kr Grunderna i läs-och skrivutveckling, Inger Fridolfsson, 2008, Pris: 150 kr Skrivutveckling och undervisning, Bergöö, Jönsson och Nilsson, 1997, Pris: 100 kr ( en lös sida) Vägar in i skriftspråket - tillsammans och på egen hand, Björk och Liberg, 1996, Pris: 170 kr Det sociala livet i skolan - socialpsykologi för lärare, Robert Thornberg, 2006, Pris: 150 kr Värdegrund och svensk etnicitet, Göran Linde (red.), 2001, Pris: 150 kr Respekt för läraryrket - om yrkesspråk och yrkesetik, Colnerud och Granström, 2002, Pris: 80 kr Den mångtydiga skolan, Säfström (red.), 2006, Pris: 150 kr I en klass för sig, Ambjörnsson, 2003, Pris: 100 kr Ny i klassen,Wellros,1992, Pris: 100 kr Barn med flera språk, Ladberg, 2003, Pris: 150 kr Några böcker har understrykningar/överstrykningar, hör av dig om du undrar något. Mvh Maria