Inga annonser hittades!

Din sökning matchade inte några annonser i vår databas. Testa att göra en bredare sökning ovan.

Tidigare utannonserade

Björck & Börjesson, Stockholm 1944, 233 s. 8:o. Privatinbundet pappband med rexinrygg. Främre omslag
Översättning av C.V.E. Carly. 2 uppl. 1944. 233 s. (omsl. ngt nött; Berömda filosofer XXV)
Björck & Börjesson. Stockholm, 1923. Ryggklotband. Slagskada på frampärmens överkant och på de första fem bladen. Det medbundna omslaget har delvis lossnat från ryggen (en glipa på cirka fem cm). Exlibris på frampärmens insida. 235 s.
Svalan. 1964. 187 s. Inbunden. 22x13,5cm. 415 gram. Mycket gott skick. Inlagan är i nyskick och oläst. Illustrationer: Svenrobert Lundquist. /// Merparten av de texter från skilda tider, som sammanförts i denna bok, är aforismer och inledningsvis kunde man kanske anföra hur ett par bekanta uppslagsverk tolkar begreppet aforism. Enligt Svensk Uppslagsbok: "en i sammanträngd form uttryckt tanke" och Oxford Dictionary betecknar den som: "en knapp och fyndig framställning, som rymmer en central livssanning". /// Dessa definitioner förefaller antagbara, men man kan tillägga att de sanningar, som kommer till uttryck i en aforismsamling, gärna motsäger varandra. Det motsägelsefulla är utmärkande för aforistikens - liksom för ordspråkens - väsen, där man befinner sig långt borta från det systematiska, vetenskapliga tänkandet. /// En aforism har väl så mycket gemensamt med skönlitteraturen som med filosofin och om man också tar ställning till sanningshalten i en aforistikers ofta starkt tillspetsade och utmanande formuleringar, har kännaren subjektiviteten i sitt uttalande ständigt klart för sig. Den fulländade aforismen bär, som en utsökt företrädare för genren framhållit, "ett fint och kärleksfullt utfört porträtt av den tankens herre, vars myntverk den stammar ifrån". Ur förordet. /// I denna bok finner du tänkvärda citat av framstående filosofer, statsmän och författare från antiken fram till våra dagar. Kvicka och träffande yttranden från skilda områden men också levnadsvisa sentenser om våra mänskliga svagheter. /// Boken avslutas med ett utförligt författarregister som gör det lättare att hitta sina egna favoriter.